Huisregels

Fabeltjesland, een reis door 50 Fabeltjeskrant

Algemeen

 • Het betreden van het tentoonstelling is geheel op eigen risico.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen: (alcoholhoudende) dranken, eten, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van (blinden)geleidehonden.
 • Roken is in de tentoonstelling ten strengste verboden.
 • Bezoekers dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. uit de tentoonstelling te verwijderen. Verwijdering geschied zonder restitutie van de betaalde gelden.
 • Kinderen onder de 4 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen, maximaal 3 kinderen per éen volwassene. Met meer dan 3 kinderen (t/m 3 jaar) of met de BSO naar de tentoonstelling? Meld u zich dan minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan het bezoek aan op info@fabeltjesland.nl. Houd er rekening mee dat we, om geen overlast te veroorzaken aan de overige bezoekers, niet meer dan één BSO tegelijkertijd toegang geven tot de tentoonstelling. Indien er op uw voorkeursdatum/tijdstip al een groep aangemeld is, stellen wij u een alternatief voor. Indien u zich niet vooraf meldt kan u de toegang bij de ingang geweigerd worden. De kosten voor een groep van maximaal 30 kinderen zijn € 100,-, plus de kosten voor het aantal begeleiders.
 • Schade aan eigendommen van de organisatie van de tentoonstelling zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de tentoonstelling. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.
 • In verband met uw en onze veiligheid worden er camera-opnamen gemaakt in de tentoonstelling.
 • In verband met uw en onze veiligheid is het enkel mogelijk om te pinnen.

De tentoonstelling

 • Toegang tot de tentoonstelling is alleen voorbehouden aan personen met een geldig ticket.
 • Het is niet toegestaan om foto en/of video-materiaal te maken van de tentoonstelling items, met uitzondering van de daarvoor aangewezen plekken.
 • Het is niet toegestaan om tot overlast te zijn van andere bezoekers dan wel de organisatie.
 • Het is niet toegestaan om op items in de tentoonstelling te zitten, staan of klimmen.
 • Het is niet toegestaan drank en/of etenswaren in de tentoonstelling.

Praathuis

 • Wij schenken geen alcohol < 18 jaar, legitimatie is verplicht.
 • Het is verboden eigen drank en/of etenswaren in het Praathuis te nuttigen.
 • Drank en/of etenswaren mogen niet buiten het Praathuis genuttigd worden.
 • Wij vragen u na het nuttigen van drank en/of etenswaren uw eigen afval op te ruimen in de daarvoor bestemde bakken.
 • Er wordt niet geschonken aan bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt de toegang geweigerd.