Educatie

Voor de tentoonstelling is een educatieprogramma ontwikkeld dat maximaal 2 uur in beslag neemt. Dit bestaat uit een speciale ontwikkelde rondleiding door de tentoonstelling en een creatieve verwerking, waarbij de kinderen de geschiedenis leren van dit culturele erfgoed. In de tentoonstelling maken de leerlingen onder andere kennis met de oorsprong van de fabel, gaan ze een code ontcijferen in het Enge Dierenbos, bekijken ze de eregalerij met alle Fabeltjeskrantkarakters en zien ze een woonkamer uit 1968.

Na deze rondleiding hebben de leerlingen een vrij goed beeld over de fabeldieren, maar hebben ze nog genoeg inspiratie om hier een eigen draai aan te geven. Tijdens de verwerking die volgt gebruiken de leerlingen deze inspiratie om ieder een eigen fabeldier te maken met vilt. Ook verzinnen ze een naam, de karaktereigenschappen en slagzin van dit nieuwe karakter. Deze fabeldieren worden daarna op de film gezet tijdens een heuse dierenparade.

Vaardigheden: samenwerken, creatief denken, kritisch denken, communiceren
Vakgebieden: Nederlands (3, 9), Kunstzinnige Oriëntatie (54, 56)

De tentoonstelling is ook uitermate geschikt om met de buitenschoolse opvang (BSO) of kinderdagverblijf te bezoeken als u geen gebruik wenst te maken van het educatie programma. Houd er rekening mee dat we, om geen overlast te veroorzaken aan de overige bezoekers, niet meer dan één BSO tegelijkertijd toegang geven tot de tentoonstelling. De toegang voor groepen t/m 30 kinderen (onder de 4 jaar) bedraagt € 100,- plus de kosten voor het aantal begeleiders. Wilt u komen? Meld u dan aan via info@fabeltjesland.nl en laat weten met hoeveel kinderen u verwacht te komen. Aanmelden dient minimaal 2 werkdagen voor bezoek plaats te vinden.

Heeft u interesse om het educatie programma bij te wonen? Vul hieronder het formulier in en we nemen z.s.m. contact met u op:

  Naam school:

  Contactpersoon:

  E-mailadres:

  Bevestig uw e-mailadres:

  Telefoonnummer:

  Voorkeursdatum:

  Interesse voor de groep(en) (meerdere antwoorden mogelijk): Groep 5Groep 6Groep 7Groep 8

  Opmerkingen: